Categorieën

Information

Nieuwsbrief

Privacy Verklaring

Wij gebruiken uw klantengegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt.
Het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. Soms verspreiden wij voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief.

Iedereen die geen prijs stelt op deze e-mail nieuwsbrief kan dit tijdens het aanmelden kenbaar maken of achteraf dit zelf wijzigen via zijn account gegevens.

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens en uw e-mail adres NIET aan derden!