Categorieën

Information

Nieuwsbrief

Alert Hygiëne is gecertificeerd voor het voedselveiligheid managementsysteem ISO22000 binnen de voedselketen.

Ons gehanteerde managementsysteem voor voedselveiligheid en de toepassing voldoet aan de NEN-EN-ISO 22000:2005 voor de toepassingsgebieden:

  • Levering van bedrijfshygiëne artikelen in de voedingsmiddelenindustrie
  • Plaagdierbeheersing op locatie

 

De audits zijn uitgevoerd door Kiwa Nederland BV en hebben plaatsgevonden in het najaar van 2015 en de certificering is geldig tot 1 januari 2022.

Alert Hygiëne heeft zich ISO 22000 laten certificeren omdat het van al haar activiteiten, de producten en de diensten de plicht heeft deze te realiseren zonder dat deze gevaar kunnen opleveren voor mens, machines en milieu.

De werkzaamheden die Alert Hygiene uitvoert zijn er op gericht om de bedrijfshygiëne producten voor de voedingsmiddelenindustrie te verhandelen waarbij in het traject van verwerving tot levering bij de eindgebruiker al het nodige uitvoert voor een voedselveilige omgeving. En de eindgebruiker voorziet van alle productinfo en foodgrade verklaringen.