AlertHygiene Logo 1

MA - VR

08:30 - 17:00

DOMMELSTRAAT 64

5347 JL Oss

Plaagdier Infobank

U vind hieronder meer informatie opgesplitst per bron van overlast.  

Vind u uw vorm van overlast niet terug in deze lijst? Kijk hier voor de mogelijkheden.

Een melding gedaan van overlast en benieuwd wat u zelf kan doen en/of verwachten wanneer de bestrijder langs komt? Lees hieronder meer.


Algemeen

Mieren zijn sociaal levende insecten; er zijn koninginnen, werksters, soldaten en mannetjes. Diverse soorten mieren kunnen worden aangetroffen, o.a. tuinmier, zwart-bruine wegmier, glanzende houtmier, grote gele grondmier en de bruine mier. De nesten zijn vooral buiten te vinden. Mieren houden van zoete, suikerhoudende producten.

Voorkomen van Mieren

 • Voor mieren aantrekkelijke producten onbereikbaar opbergen.
 • Afvalemmers goed gesloten houden.
 • Geen vuil vaatwerk laten staan.
 • Lege frisdrankflessen afsluiten en opbergen.
 • Buitenom takken en ander rottend hout verwijderen.

Wat moet u zelf doen

 • Vooraf aan de bestrijding dienen alle plinten vrijgemaakt te worden zodat eenvoudig alles bereikt kan worden
 • Bestrijder aangeven welke materialen niet behandeld mogen worden ivm eventuele aantasting door vloeibaar bestrijdingsmiddel.
 • Tijdens bestrijding moeten bewoners en huisdieren het huis uit; ramen en deuren zijn gesloten.
 • Gedurende twee uur na de bestrijding(afhankelijk van bestrijdingsmethode) kunt u niet aanwezig zijn in de betreffende ruimtes.
 • Na bestrijding alleen werkvlakken (bijv. aanrechtblad) schoonmaken en ramen minstens twee uur open zetten.
 • De daadwerkelijke bestrijding gaat circa een 1/2 uur duren.
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

Bestrijding

De bestrijder inventariseert de mate van verspreiding, maakt een bestrijdingsplan, geeft instructies en voorlichting. In de betreffende ruimte worden alle naden en kieren behandelt met bestrijdingsmiddel. Het middel blijft zitten en werkt nog lange tijd door.

Buiten worden de nesten bestreden in de directe omgeving van de gebouwen.

Wat gebeurt er na de bestrijding?

Beslist niet meteen met water schoonmaken. Het bestrijdingsmiddel moet zo lang mogelijk blijven liggen voor het beste resultaat.

Extra aandachtspunten

Inventariseer vooraf zelf op welke plaatsen u last heeft van de mieren. Op deze manier wordt voorkomen dat enkele plaatsen vergeten worden.

Om de behandeling een succes te laten worden zijn er een aantal factoren van belang voor, tijdens en na de behandeling. Lees daarom het onderstaande aandachtig door, zodat wij er samen zorg voor kunnen dragen dat de behandeling een succes wordt.

Algemeen

Jarenlang is het papiervisje aangezien voor het ovenvisjes. Veelal wordt daarom nog steeds de naam ovenvisje gebruikt. Het papiervisje is algemeen voorkomend in gebouwen. Ze zijn lichtschuw, verschuilen zich overdag en houden van een temperatuur van gemiddeld 22 tot 28 graden Celsius in een droge omgeving. Hun voedsel bestaat uit koolhydraten, granen, meel, stijfsel, lijm, papier etc. Als papiervisjes in grote aantallen voorkomen dan veroorzaken ze schade aan papier, behang, boeken, kleding.

Uiterlijk en sporen

Het papiervisje is een grijsachtig, vleugelloos insect met een lengte van 7 – 11,5 mm. Het is bedekt met schubben, iets behaart, met twee lange antennes aan de kop en drie lange staartdraden aan het achterlijf. Ze bewegen zich voort met snelle, slangachtige bewegingen. Sporen: aangevreten papier.

Wat moet u zelf doen:

 • Vooraf aan de bestrijding dienen alle plinten vrijgemaakt te worden zodat eenvoudig alles bereikt kan worden
 • Aquarium goed afdekken en luchtpomp uitschakelen.
 • Bestrijder aangeven welke materialen niet behandelt mogen worden ivm eventuele aantasting door vloeibaar bestrijdingsmiddel.
 • Tijdens bestrijding moeten bewoners en huisdieren het huis uit; ramen en deuren zijn gesloten.
 • Gedurende twee uur na de bestrijding(afhankelijk van bestrijdingsmethode)  kunt u niet aanwezig zijn in de betreffende ruimtes.
 • Na bestrijding alleen werkvlakken (bijv. aanrechtblad) schoonmaken en ramen minstens twee uren open zetten.
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

De daadwerkelijke bestrijding gaat circa 1-1½ uur duren.

Bestrijding

De bestrijder inventariseert de mate van verspreiding, maakt een bestrijdingsplan, geeft instructies en voorlichting. Er wordt een afspraak gemaakt. Door het hele huis worden naden en kieren met bestrijdingsmiddel behandelt. Het middel werkt nog minimaal zes weken door.

Wat gebeurt er na de bestrijding?

Beslist niet meteen met water schoonmaken. Het bestrijdingsmiddel moet zo lang mogelijk blijven liggen voor het beste resultaat.

Extra aandachtspunten

Indien u vraatschade aan boeken constateert dient de bestrijding intensiever te worden. Neem vooraf aan de bestrijding contact met ons op. Om u boeken te behandelen zijn er verschillende opties die wij graag met u doornemen.

Algemeen

Vliegen is het meest voorkomende ongedierte in Nederland, zij komen voor in o.a. woningen, restaurants, levensmiddelbedrijven, en agrarische bedrijven. Ze voorzaken overlast en verspreiden via de poten, monddelen en haren hun bacteriën. Vliegen hebben een duidelijke voorkeur voor zoetigheid. Een volwassen vlieg kan in haar leven tot 2000 eitjes leggen.

Uiterlijk en sporen

De kleine en de gewone kamervlieg zijn de meest voorkomende soorten vliegen. De kamervlieg (huisvlieg) wordt 7-8 mm groot en heeft een grijsborststuk met 4 zwarte strepen. De kleine kamervlieg is slanker en heeft een lengte van 5-6 mm met een bruine borststuk. De uitwerpselen veroorzaken zwart puntjes op allerlei materialen.

Wering

Veel vliegenoverlast is te beperken door de correcte weringsmaatregelen bijv:

 • Aanbrengen van vliegengaas, horren of lintgordijnen;
 • Afval tijdig verwijderen;
 • Levensmiddelen en grondstoffen hiervoor niet onafgedekt laten staan;
 • Goed afsluitbare afvalemmers en containers gebruiken;
 • Installatie van elektrische vliegendoders op strategische plaatsen.

Wat moet u zelf doen

 • Vooraf dient de ruimte toegankelijk gemaakt te worden
 • Levensmiddelen en etensbakken van huisdieren weghalen.
 • Aquarium goed afdekken en luchtpomp uitschakelen.
 • Bestrijder aangeven welke materialen niet behandelt mogen worden ivm eventuele aantasting door vloeibaar bestrijdingsmiddel.
 • Tijdens bestrijding moeten bewoners en huisdieren het huis uit; ramen en deuren zijn gesloten.
 • Gedurende twee uur na de bestrijding kunt u niet aanwezig zijn in de betreffende ruimtes.
 • Na bestrijding alleen werkvlakken (bijv. aanrechtblad) schoonmaken en ramen minstens twee uur open zetten.
 • De daadwerkelijke bestrijding gaat circa ½-1 uur duren.
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

Bestrijding

De bestrijder inventariseert de mate van verspreiding, maakt een bestrijdingsplan, geeft instructies en voorlichting. Er wordt een afspraak gemaakt. Door het hele huis/bedrijf worden plafonds met het bestrijdingsmiddel bespoten. Het werkt middel werkt nog 6 tot 8 weken door.

Wat gebeurt er na de bestrijding?

Beslist niet meteen met water schoonmaken. Het bestrijdingsmiddel moet zo lang mogelijk blijven zitten voor het beste resultaat.

Bestrijdingsmiddelen

Er wordt alleen gewerkt met toegelaten producten.

Algemeen

Een aantal vliegensoorten zoeken in het najaar een rustige plaats om te overwinteren. Onder deze categorie vallen de Klustervlieg, Herfstvlieg en de Grasvlieg. Deze drie soorten hebben een verschillende levenswijze, echter ontwikkelen zij zich allemaal buiten. In het najaar zoeken zij met name in hoge gebouwen of gebouwen die sterk afsteken in de omgeving een overwinterplaats.

Schade

In het voorjaar komen zij op warme dagen vaak met tien- tot honderdtallen massaal te voorschijn. Veelal bevinden zij zich voor de ramen in huis, omdat de vliegen tot licht aangetrokken worden. De uitwerpselen veroorzaken zwart puntjes op allerlei materialen.

Uiterlijk en sporen

De kluster- en herfstvlieg lijken op de gewone kamervlieg. De klustervlieg wordt 8 mm groot, de herfstvlieg 7 mm. De grasvlieg blijft veel kleiner circa 3 mm. De grasvlieg is geelglanzend met drie glanzende zwarte strepen. De klustervlieg heeft in vergelijking tot de gewone kamervlieg veel goudkleurig haartjes en is een veel tammere vlieg.

Wering

Veel vliegenoverlast is te beperken door de correcte weringsmaatregelen bijvoorbeeld:

 • Stootvoegen en andere ventilatie openingen dichten met bv.horrengaas of bijenbekjes;
 • Begroeiing tegen muren verwijderen (grasvlieg);
 • Dichtkitten van naden vooral onderzijde dak;
 • Installatie van elektrische vliegendoders op strategische plaatsen.

Wat moet u zelf doen

 • Traceren waar de vliegen van buiten naar binnen gaan.
 • Traceren door welke openingen de vliegen de betreffende ruimte binnen komen.
 • Vooraf dient de ruimte toegankelijk gemaakt te worden.
 • Levensmiddelen en etensbakken van huisdieren weghalen.
 • Aquarium goed afdekken en luchtpomp uitschakelen.
 • Bestrijder aangeven welke materialen niet behandelt mogen worden ivm eventuele aantasting door vloeibaar bestrijdingsmiddel.
 • Tijdens bestrijding moeten bewoners en huisdieren het huis uit; ramen en deuren zijn gesloten.
 • Gedurende twee uur na de bestrijding kunt u niet aanwezig zijn in de betreffende ruimtes.
 • Na bestrijding alleen werkvlakken (bijv. aanrechtblad) schoonmaken en ramen minstens twee uur open zetten.
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

Bestrijding

De bestrijder inventariseert de mate van verspreiding, maakt een bestrijdingsplan, geeft instructies en voorlichting. In de betreffende ruimtes worden de plafonds met het bestrijdingsmiddel bespoten. De invliegopeningen worden behandeld en afgedicht met horrengaas. De producten werken nog 6 tot 8 weken na.

Wat gebeurt er na de bestrijding?

Beslist niet meteen met water schoonmaken. Het bestrijdingsmiddel moet zo lang mogelijk blijven zitten voor het beste resultaat.

Bestrijdingsmiddelen

Er wordt alleen gewerkt met in Nederland toegelaten producten.          

Algemeen

Vogels, met name duiven, veroorzaken veel verontreiniging en schade aan gebouwen. Vooral muren, richels, dakkapellen, staal- en betonconstructies hebben er onder te lijden. Ook levensmiddelen in opslaghallen kunnen verontreinigd worden door duiven.

Vogels worden niet bestreden, maar met behulp van weringsmateriaal wordt voorkomen dat de vogels nog overlast veroorzaken!

Waarom Wering?

De meeste mensen kennen de duif als een stedelijke verfraaiing, maar weten niet dat duivenmest, naast luchtvervuiling, een van de belangrijkste oorzaken is van beschadiging van gebouwen en monumenten, wat resulteert in regelmatige schoonmaak-beurten en eventueel kostbare restauraties. Gebouwen worden aangetast door het hoge ammoniakgehalte in de uitwerpselen.

1 duif produceert per jaar 3 tot 5 kg mest en dit vaak op een paar vierkante meter

Behalve fysieke schade door mest, verspreiden vogels en duiven ziekten en kunnen deze overbrengen op mensen en dieren. Voorbeelden van deze ziekten zijn: vogeltuberculose, salmonellosen en cryptococose welke bij mens en dier kan leiden tot een hersenvliesontsteking. Verder kunnen de veren en opgedroogde uitwerpselen allergieën veroorzaken.

De Weringsmogelijkheden

Afhankelijk van de situatie dient een passend weringssysteem gekozen te worden: bijvoorbeeld:

 • Aanbrengen van netten;
 • Installatie van pennensysteem;
 • Dradensysteem eventueel voorzien van lage spanning.

 

Onze producten zijn bestendig tegen de wisselende weersinvloeden, zodat u jarenlang gegarandeerd vrij bent van de vogeloverlast op de geïnstalleerde plaatsen.

 

 

Voorbereiding & Uitvoering

 • Vooraf dienen de overlast plaatsen bekent te zijn.
 • Plaatsen waar weringssysteem geïnstalleerd wordt moeten bereikbaar zijn(Ladder, steiger of evt. hoogwerker)
 • Reinigen van de vervuilde plekken om goede installatie mogelijk te maken.
 • Eventueel complete schoonmaak van de vervuilde plekken.
 • Aanwezigheid van voldoende water en eventueel elektriciteit.

 

Alert hygiëne kan voor u de complete uitvoering verzorgen. Voorafgaand aan de installatie overleggen wij met de opdrachtgever welke werkzaamheden door Alert Hygiëne of opdrachtgever worden uitgevoerd.

Algemeen

De bruine rat is de meest voorkomende rat in ons land. Bruine ratten komen meestal voor bij waterrijke milieus. Hij leeft onder meer in riolen, onder en in gebouwen waar bouwtechnische gebreken voorkomen en op plaatsen waar voortdurend voedselaanbod is. In de herfst en winter komt de bruine rat de gebouwen binnen opzoek naar voedsel. Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid, veroorzaken ze knaagschade en bevuilen voorraden met hun uitwerpselen.

Uiterlijk en sporen

De bruine rat heeft meestal een grijsbruine rug, de buik is lichter. Ze zijn stevig gebouwd, hebben een vrij stompe snuit, een dikke, kale staart en de oren zijn goed zichtbaar. De rat is te herkennen aan de volgende sporen; uitwerpselen die bruin/grijs, stomp en circa 2 cm lang zijn, holen die toegang bieden tot bewoonde ruimten, looppaden, pootafdrukken, sleep- en knaagsporen, verzakkingen van het trottoir.

Voorkomen van ratten

 • Voedsel (ook vogel, eenden en konijnenvoer) onbereikbaar voor ratten bewaren;
 • Afsluitbare afvalcontainers gebruiken en frequent afvoeren van afval;
 • Doorvoeropeningen van leidingen afdichten, ventilatieopeningen mogen maximaal 0,7 cm breed zijn.
 • Deuren moeten goed sluiten.
 • Riolering moet in goede staat zijn.

Wat moet u zelf doen

 • Kijken of de ruimte toegankelijk is voor de bestrijder;
 • Zoveel mogelijk sporen (uitwerpselen, gaten e.d.) ongemoeid laten;
 • Laat alles liggen zoals het altijd ligt; dit helpt de bestrijder bij het zoeken;
 • Kinderen en huisdieren uit de buurt van lokdozen houden;
 • De lokdozen(met klem of eventueel bestrijdingsmiddel) ongemoeid laten.

Behandeling

De bestrijding is in eerste instantie gebaseerd op wering van ratten. Diverse weringsmaatregelen kunnen  genomen worden ter voorkoming van ratten. Indien de weringsmaatregelen genomen zijn en ratten een gebouw binnen gedrongen zijn kan er een bestrijding binnenshuis uitgevoerd worden. Afhankelijk van de ernst van de plaag vindt bestrijding plaats met klemmen en/of bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen mogen wettelijk alleen toegepast worden indien de weringsmaatregelen in orde zijn en klemmen alleen niet voldoende resultaat geven.

Wat gebeurt er na de 1e behandeling?

Na ongeveer 1 a 2 weken(afhankelijk van de situatie) vindt er een controle plaats. De lokdozen worden gecontroleerd en het bestrijdingsplaan wordt eventueel aangepast. Afhankelijk van de ernst van de plaag dienen meer controles plaats te vinden.

Bestrijdingsmiddelen

Er wordt gewerkt met zogenaamde anticoagulantia rodenticiden. Deze producten werken alle  bloedverdunnend en veroorzaken inwendige bloedingen waaraan de rat doodgaat. Deze producten werken langzaam zodat geen aasschuwheid kan ontstaan. Mocht het vergif onverhoopt door mens of dier opgenomen worden contacteer dan onmiddellijk uw huisarts/dierenarts, en neem deze kaart mee! De arts zal meestal een vitamine K1 spuit geven als tegengif.

Algemeen

Vlooien behoren tot de ecto-parasieten. Ze komen niet alleen bij de eigen gastheer voor en kunnen vooral in de zomermaanden aanleiding geven tot plagen. De kattenvlo is verreweg de meest voorkomende vlo in woningen. Deze vlo voedt zich via stekend-zuigende monddelen met bloed van mensen, katten en honden. De eieren worden niet op de gastheer zelf gelegd, maar in hun nest of leger. De larven voeden zich met organische materialen, die onder meer in het huisstof aanwezig zijn.

Uiterlijk

Vleugelloos insect, zijdelings afgeplat met een roodbruine kleur. De eitjes zijn wit en ovaal, ca. 0,5 mm lang. De larve is witachtig/crème, pootloos en zonder ogen.

Voorkomen van vlooien

 • Hond en katten met anti-vlooien middelen behandelen (dierenarts)
 • Regelmatig controleren en schoonhouden van de nest-/slaapplaatsen van huisdieren;
 • Zorgvuldig stofzuigen (naden onder de plinten niet vergeten), zeker voordat men op vakantie gaat;
 • Kleedjes en matten in huis, huisdiermanden en -bekleding regelmatig in de zon hangen en goed uitkloppen of uitwassen op minimaal 60 oC.

Vooraf aan de bestrijding

 • Etenswaren goed inpakken of in de koelkast bewaren;
 • Aquarium goed afdekken en luchtpomp uitschakelen;
 • Etensbakken van huisdieren weghalen;
 • Vooraf aan de bestrijding dienen alle plinten vrijgemaakt te worden (alle kasten van de muur) zodat eenvoudig alles bereikt kan worden;
 • Bestrijder aangeven welke materialen niet behandelt mogen worden ivm eventuele aantasting door vloeibaar bestrijdingsmiddel.
 • Tijdens bestrijding moeten bewoners en huisdieren de te behandelen ruimtes uit;
 • Na de bestrijding worden de ramen door ons opengezet om te luchten;
 • Twee uur na de bestrijding kan het huis weer betreden worden;
 • Na bestrijding alleen werkvlakken (bijv. aanrechtblad) schoonmaken;
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

Bestrijding

Door het hele huis wordt het vloeroppervlak, alle naden en kieren. met het bestrijdingsmiddel bespoten. Het bestrijdingsmiddel werkt zes weken door. De daadwerkelijke bestrijding gaat circa 1-1½ uur duren.

Wat gebeurt er na de bestrijding?

Beslist niet meteen schoonmaken met zeepsop. Na 3 dagen alles grondig stofzuigen, gedurende min. 3 weken, 2 x per week stofzuigen. De stofzuigerzak na gebruik weggooien.

Bestrijdingsmiddelen

Er wordt alleen gewerkt met toegelaten producten.

Algemeen

Wespen zijn sociaal levende insecten en komen in de zomer voor. Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe hoger de activiteiten van de wesp. Een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, meestal in de grond, in spouwmuren, zolders en schuren. Een wespennest leeft één seizoen aan het einde van het seizoen tegen de winter aan zullen de werksters en de ‘oude’ koningin sterven. De nieuwe, bevruchte, koninginnen zijn dan al uitgevlogen en zullen volgend jaar in de buurt een nieuw nest bouwen.

Wespen houden van eiwithoudend en suikerhoudend voedsel zoals nectar, vruchtensap, limonade en bier. Als een wespennest volgroeid is komen zij op bovenstaand voedsel af, de wespen worden dan als hinderlijk ervaren dit is meestal in de maand augustus het geval.

Uiterlijk

Wespen hebben een karakteristieke gele en zwarte dwars tekening op het achterlijf.

Voorkomen van wespen

Horren plaatsen voor open ramen en deuren

Afvalcontainers, afvalemmers en dergelijke goed afsluiten

Zoveel mogelijk voorkomen dat er voor wespen aantrekkelijk voedsel dichtbij mens en dier bevindt

Wat moet u (niet) zelf doen

 • Niet de invliegopeningen dichten, de wespen vinden of maken een andere uitgang met wellicht nog vervelendere gevolgen;
 • Probeer niet de wespen zelf te bestrijden deze kunnen agressief worden en u aanvallen, sommige mensen zijn allergisch voor een wespensteek zonder het te weten.
 • Na de behandeling voor ten minste 10 dagen het poeder laten zitten;
 • Contact met het bestrijdingsmiddel (poeder) vermijden;
 • Indien de bestrijding succesvol is gebleken het product met water en zeep verwijderen.

Bestrijding

Een wespen familie heeft een koningin deze houdt zich alleen bezig met de voortplanting en vliegt niet uit. Indien de koningin sterft zullen de overige wespen ook spoedig sterven. De behandeling wordt daarom met een poeder uitgevoerd zodat de werksters de koningin besmetten met het gif.

Nazorg:

Na 1-2 dagen zijn de meeste wespen dood. Ziet u na 14 dagen onverhoopt nog steeds wespen uit het nest vliegen, neem dan contact met ons op.

Algemeen

De Duitse kakkerlak is een veelvuldig voorkomend ongedierte in o.a. woningen, levensmiddelenbedrijven, hotels en restaurants. Ze verspreiden een onaangename geur. Duitse kakkerlakken zijn alleseters en voeden zich met onze levensmiddelen. Ze leven ook van dode dieren, uitwerpselen en afval. Hierdoor kunnen het dragers zijn van bacteriën en mijten en kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ziekten overbrengen.

Uiterlijk en sporen

De Duitse kakkerlak is strogeel tot lichtbruin van kleur met zwarte strepen op de voorzijde van het borstschild en is gevleugeld. Kakkerlakken zijn lichtschuw en verschuilen zich meestal overdag op donkere, warme en vochtige plaatsen bijvoorbeeld achter of in uw keukenkasten, achter koelkasten enz. Ze gaan voornamelijk ’s nachts op zoek naar voedsel, waarbij ze zich zeer snel verplaatsen.

Voorkomen van kakkerlakken

Kakkerlakken verspreiden zich onder meer door meermalen gebruik van dozen, manden, kisten en containers. Ze worden meegenomen met bagage bij verhuizingen en transporten. Naast het proberen te voorkomen dat de insecten binnen de woning komen moet gezorgd worden voor een zorgvuldige hygiëne en het beperken van het voedselaanbod. Het dichten van doorvoeropeningen van leidingen e.d. kan bijdragen tot het beperken van de verspreiding van kakkerlakken in uw woning.

Wat moet u zelf doen

 • Vooraf aan de bestrijding dienen alle plinten vrijgemaakt te worden (alle kasten van de muur) zodat eenvoudig alles bereikt kan worden;
 • Al het witgoed dient iets van de muur geplaatst te worden (koelkast, vaatwasser, wasmachine, tv e.d.)
 • De onderste etage uit een vaste kast leegruimen;
 • Maak vooraf aan de bestrijding het hele huis grondig schoon met name de keuken en de douche zodat alle voedselbronnen worden ontnomen;
 • Geef vooraf aan de bestrijding aan waar u de meeste kakkerlakken aantreft, hier houden wij tijdens de bestrijding rekening mee!
 • De daadwerkelijke bestrijding gaat circa 1-1½ uur duren;
 • Het bestrijdingsmiddel (lokaas) niet aanraken.

U kunt gewoon in de woning verblijven gedurende de bestrijding

Bestrijding

De bestrijding zal met een zogenaamde gel uitgevoerd worden, deze gel is een voedselbron voor de kakkerlakken. De gel is dodelijk voor de kakkerlak, de gel is nauwelijks zichtbaar voor de mens en zeer weinig schadelijk. Afhankelijk van de ernst van de plaag dienen de controles op de opname aangepast te worden

Algemeen

Huismuizen zijn alleseters met een duidelijke voorkeur voor granen, peulvruchten, noten, suiker, vetten etc. Ze kunnen goed klimmen, springen en zijn ’s nachts actief en daarom ook een onderschat probleem. Ze houden zich schuil onder vloeren, op zolders, achter beschuttingen, boven plafonds, in en onder opgeslagen materialen en goederen.

Uiterlijk en sporen

Muizen zijn duidelijk te signaleren aan hun uitwerpselen welke 3-8 mm lang zijn en 1-3 mm dik zijn. De huismuis is lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter. Ze hebben een slanke bouw, spitse kop, grote oren en kraalogen.

Muizen kunnen zich al door zeer kleine openingen verplaatsen. Ventilatie openingen in de muur zijn een veel voorkomende toegangsweg voor muizen naar binnen.

Voorkomen van muizen

 • Ventilatieopeningen in buitenmuur mogen max. 0,5 cm breed zijn (muizenrooster)
 • Gaten en kieren dichten in muren, bij deuren en ramen
 • Voorkomen van rommelhoeken (schuilplaatsen)
 • Aanbod van voedsel zoveel mogelijk voorkomen (afval in gesloten bakken) periodiek inspecteren van opgeslagen goederen

Wat moet u zelf doen

 • Kijken of de ruimte toegankelijk is voor de bestrijder.
 • Zoveel mogelijk sporen (uitwerpselen, gaten e.d.) ongemoeid laten.
 • Laat alles liggen zoals het altijd ligt; dit helpt de bestrijder bij het zoeken.
 • Kinderen en huisdieren uit de buurt van lokdozen houden.
 • Advies van de bestrijder opvolgen.
 • De lokdozen(met klem of eventueel bestrijdingsmiddel) ongemoeid laten.

Behandeling

De bestrijding is in eerste instantie gebaseerd op wering van muizen. Diverse weringsmaatregelen kunnen  genomen worden ter voorkoming van muizen. Indien de weringsmaatregelen genomen zijn en muizen een gebouw binnen gedrongen zijn kan er een bestrijding uitgevoerd worden. Afhankelijk van de ernst van de plaag vindt bestrijding plaats met klemmen en/of bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen mogen wettelijk alleen toegepast worden indien de weringsmaatregelen in orde zijn en klemmen alleen niet voldoende resultaat geven.

Wat gebeurt er na de 1e behandeling?

Na ongeveer 1 a 2 weken(afhankelijk van de situatie) vindt er een controle plaats. De lokdozen worden gecontroleerd en het bestrijdingsplaan wordt eventueel aangepast. Afhankelijk van de ernst van de plaag dienen meer controles plaats te vinden.

Bestrijdingsmiddelen

Er wordt gewerkt met zogenaamde anticoagulantia rodenticiden. Deze producten werken alle  bloed verdunnend en veroorzaken inwendige bloedingen waaraan de muis doodgaat. Deze producten werken langzaam zodat geen aasschuwheid kan ontstaan.

Mocht het vergif onverhoopt door mens of dier opgenomen worden contacteer dan onmiddellijk uw huisarts/dierenarts. Deze zal een vitamine K1 spuit geven als tegengif.

Algemeen

De gangen van de houtworm zijn ± 1-2 mm groot, het boormeel korrelig en fijn. De larven worden tot 6 mm groot. De aantasting kan zowel in naald- (den) als in de loofhout (eiken, beuken) voorkomen. Zowel in meubels als in balken. Ongeveer 75% van alle houtaantasting wordt veroorzaakt door houtworm.

Algemene informatie houtworm

Niet de houtwormkever maar de larve (worm) van de kever brengt de schade toe. In de periode van mei tot augustus legt de kever in houtscheurtjes en in oude gangen haar eitjes (± 30-tal). Binnen een kleine maand komen uit deze eitjes larven welke zich in het hout boren. De larve verblijft een 3-tal jaren in het hout voordat ze zich verpopt tot een nieuwe houtwormkever, de cyclus begint opnieuw. Gedurende haar larvale stadia brengt ze veel schade toe aan het hout.

 

Voorafgaand aan de behandeling met het bestrijdingsmiddel:

 • Alle te behandelen oppervlakken dienen ontdaan te worden van verf;
 • Alle te behandelen objecten dienen rondom toegankelijk te zijn voor de spuitlans;
 • Al het te behandelen hout dient stofvrij gemaakt te worden;
 • Zoveel mogelijk inventaris verwijderen indien deze de behandeling bemoeilijken;
 • Alle vloeren onder de te behandelden objecten voorzien van plastic, behandelen zonder vermorsing is niet mogelijk.

Werkwijze:

Het hout wordt tweemaal achter elkaar en onder lagedruk besproeid, met een verduurzamingsmiddel, zodoende krijgt het product de kans om in het hout te dringen. Het product zal ongeveer 1-2 cm in het hout dringen, een meer dan voldoende barrière voor de hout aantastende insecten. Uw hout is nu langdurig beschermt.

Bij aantasting door de huisboktor of de grote houtwormkever wordt eveneens houtinjectie toegepast.

Na de behandeling:

 • De ruimtes dienen 48 uur gelucht te worden voordat deze weer bewoond mogen worden;
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

De producten:

 • Alle ingezette producten zijn toegelaten door het CTB (College voor Toelating Bestrijdingsmiddelen; www.ctb-wageningen.nl)
 • Alle door ons ingezette producten zijn synthetische pyrethroïden. Deze producten hebben een relatief lage toxiciteit voor mensen.

Algemeen

De gangen van de larve zijn ovaal en hebben een doorsnede tot max. 9 mm, het boormeel is cilindrisch. De larven worden tot 3 cm groot. De aantasting vindt plaats in naaldhout zoals grenen- en vurenhout. Aan het uiterlijk van de balken is veelal weinig te zien. De larve vreten niet aan de buitenkant van het hout maar laten een dun laagje hout zitten. Veelal wordt een aantasting door boktor pas in een laat stadium herkent. De schade is dan vaak erg groot, in enkele jaren kan een complete balk zijn draagkracht verliezen!

Algemene informatie boktor

Niet de boktorkever maar de larve (worm) van de kever brengt de schade toe. In de periode van juni tot september legt de kever in houtscheurtjes en in oude gangen haar eitjes (± 200-tal). Binnen 2 weken  komen uit deze eitjes larven welke zich in het hout boren. De larve verblijft een 6 tot 10 tal jaren in het hout voordat ze zich verpopt tot een nieuwe boktorkever, de cyclus begint opnieuw. Gedurende haar larvale stadia brengt ze extreem veel schade toe aan het hout. Bij een hoge temperatuur kan men de larve soms horen knagen!

Voorafgaand aan de behandeling met het bestrijdingsmiddel:

 • Alle te behandelen oppervlakken dienen ontdaan te worden van verf;
 • Alle te behandelen objecten dienen rondom toegankelijk te zijn voor de spuitlans;
 • Al het te behandelen hout dient stofvrij gemaakt te worden;
 • Alle gangen van de boktor worden blootgelegd door te schuren en/of de gangen vrij te kappen;
 • Zoveel mogelijk inventaris verwijderen indien deze de behandeling bemoeilijken;
 • Alle vloeren onder de te behandelen objecten voorzien van plastic, behandelen zonder vermorsing is niet mogelijk.

Werkwijze:

 • Het hout wordt tweemaal achter elkaar en onder lagedruk besproeid, met een verduurzamingsmiddel, zodoende krijgt het product de kans om in het hout te dringen. Het product zal ongeveer 1-2 cm in het hout dringen, een meer dan voldoende barrière voor de houtaantastende insecten.
 • Afhankelijk van de ernst en locatie van de aantasting wordt er hout onder druk geïnjecteerd.
 • Uw hout is nu langdurig beschermd.

Na de behandeling:

 • Naar wens kunnen balken hersteld worden met een hars;
 • De ruimtes dienen 48 uur gelucht te worden voordat deze weer bewoond mogen worden;
 • Contact met het bestrijdingsmiddel vermijden.

De producten:

 • Alle ingezette producten zijn toegelaten door het CTB (College voor Toelating Bestrijdingsmiddelen; www.ctb-wageningen.nl)
 • Alle door ons ingezette producten zijn synthetische pyrethroïden. Deze producten hebben een relatief lage toxiciteit voor mensen.

Indien u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer: 0412 – 69 24 24 of een e-mail sturen.